Europska komisija usvojila program prekogranične suradnje za Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru

Search form

Europska komisija usvojila program prekogranične suradnje za Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru

Europska komisija je donijela novi program prekogranične suradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru u iznosu od oko 67 milijuna eura, od čega će se 57 milijuna eura osigurati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći. Cilj je poboljšati kvalitetu zajedničkih javnih službi u regiji, promicati razvoj održivih turističkih djelatnosti i povećati konkurentnost lokalnih poduzeća. Programom će se pridonijeti i ostvarenju ciljeva Strategije za jugoistočnu Europu 2020., Makroregionalne strategije EU-a za regiju Podunavlja te Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju. 

Pet prioriteta programa su sljedeći:
  

  • Poboljšanje kvalitete usluga u sektorima javnog zdravstva i socijalne skrbi u programskom području,
  • Zaštita okoliša, bolje sprječavanje rizika i promicanje energetske učinkovitosti,
  • Doprinos razvoju turističkih djelatnosti i očuvanju kulturne i prirodne baštine regije,
  • Poboljšanje gospodarske konkurentnosti regije,
  • Pružanje tehničke pomoći za povećanje učinkovitosti upravljanja programom i njegove provedbe.
Slika: Google Images