Europska ljestvica uspjeha u inoviranju 2020.: Inovacije u EU-u u porastu

Search form

Europska ljestvica uspjeha u inoviranju 2020.: Inovacije u EU-u u porastu

Komisija je danas objavila Europsku ljestvicu uspjeha u inoviranju za 2020. iz koje je vidljivo da se uspješnost Europe u području inovacija i dalje poboljšava i nadmašuje SAD drugu godinu zaredom. 

Rezultati koji obuhvaćaju podatke iz 2019. naglašavaju mogućnost za bolju koordinaciju inovacijskih politika EU-a, pomoć Europi u poboljšanju globalne konkurentnosti i jačanje ključne uloge inovacija u prevladavanju pandemije koronavirusa koja je uzdrmala svijet na dosad neviđen način i testirala otpornost naših društava, gospodarstava i sustava zdravstvene skrbi te socijalne skrbi.

EU je učinio sve što je u njegovoj moći da upotrijebi alate kojima raspolaže kako bi zaštitio živote, a istodobno očuvao jedinstveno tržište i podržao europsko gospodarstvo. Istraživanje i inovacije pokazali su se ključnim dijelom koordiniranog odgovora EU-a na krizu te će biti ključni za potporu održivom i uključivom oporavku Europe. 

Slika: Google Images