Europske snage solidarnosti: nova radna mjesta i pripravništva

Search form

Europske snage solidarnosti: nova radna mjesta i pripravništva

european solidarity corps, europska komisija, europske snage solidarnosti
Pola godine nakon što je Europska komisija pokrenula Europske snage solidarnosti i nakon što su u ožujku 2017. počela usklađivanja ponude i potražnje volonterskog angažmana počinju se otvarati tisuće radnih mjesta i pripravništava.

U tom cilju Europska komisija podupire dva projekta koja vode talijanski i francuski zavod za zapošljavanje u okviru kojih će se za do 6000 mladih ljudi ponuditi radno mjesto ili pripravništvo povezani sa solidarnošću u drugoj državi članici EU-a.

Ta dva projekta trajat će do ožujka 2019, a istodobno će se dodatno razvijati i konsolidirati Europske snage solidarnosti. Cilj je osigurati 100 000 radnih mjesta i pripravništava do kraja 2020.

Slika: Google Images