Europski odbor regija traži unošenje klauzule o otočnosti u kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. godine

Search form

Europski odbor regija traži unošenje klauzule o otočnosti u kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. godine

CoR, europski odbor regija, kohezijska politika, otočne regije
Europski odbor regija traži da se u okviru buduće europske kohezijske politike (2020.–2027.) za otočne regije, a naročito za njihova poduzeća, osiguraju posebne mjere i relevantniji kriteriji prihvatljivosti za strukturne fondove. U EU-u postoje 362 otoka s više od 50 stanovnika koji su suočeni sa specifičnim strukturnim i trajnim poteškoćama koje podrazumijevaju veće troškove za otočna poduzeća, troškove koji se odražavaju na njihove izglede za razvoj. OR ističe da je kohezijska politika EU-a najprimjerenija politika za rješavanje problema razlika u razvoju između otoka i drugih europskih regija. Također, OR traži stvaranje sustava potpore poslovanju otočnih poduzeća radi kompenzacije većih troškova otočnosti, a Europsku komisiju se uz to potiče i da izradi program za inovacije namijenjen posebno otočnim gospodarstvima. Provedba takvog programa omogućila bi kompenzaciju stanja u pogledu konkurentnosti u kojem se nalaze otočna poduzeća u odnosu na poduzeća na kopnu. 

Slika: Google Images