Što Europski parlament radi po pitanju pesticida u hrani

Search form

Što Europski parlament radi po pitanju pesticida u hrani

Oko 50 posto hrane koju je ispitala Europska agencija za sigurnost hrane u 2016. sadržavalo je tragove pesticida, dok se u 3,8 posto slučajeva radilo o količinama preko zakonske granice. U EU-u se pesticidi i aktivne tvari pažljivo nadziru, ali posljednjih godina su se pojavila pitanja vezana uz postupak odobravanja, naročito nakon kontraverze oko obnavljanja dozvole za glifosat.

Kako bi se bolje zaštitilo građane, Europski parlament želi poboljšati upravljanje korištenja pesticida u EU-u. Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images