Europski socijalni fond i Inicijativa mladih za zapošljavanje - ključni instrumenti za rješavanje problema nezaposlenosti

Search form

Europski socijalni fond i Inicijativa mladih za zapošljavanje - ključni instrumenti za rješavanje problema nezaposlenosti

Ključnu ulogu u potpori investicijama država članica Europske unije u ljudski kapital ima upravo Europski socijalni fond. Na taj se način jača konkurentnost europskog gospodarstva i stvaraju preduvjeti za izlazak iz krize. Svake godine ovaj fond pomaže više od 15 milijuna ljudi pomažući im da unaprijede svoje vještine; olakšava njihovu integraciju na tržište rada, bori se protiv socijalne isključenosti i siromaštva te povećava učinkovitost javne uprave. Alokacija sredstava kohezijske politike u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine između Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda odlučiti će se bilateralnim pregovorima između Europske komisije i država članica. 
Druga potpora zapošljavanju državama članicama, osigurati će se iz Inicijative mladih za zapošljavanje. Ukupno je u sklopu ove inicijative namijenjeno oko 3 milijarde eura, a sredstva će se namjenski dodjeljivati kao potpora mladim ljudima u zapošljavanju, osposobljavanju i obrazovanju u regijama u kojima je stopa nezaposlenosti mladih viša od 25%. Ove će potpore morati biti dopunjene sredstvima zemalja korisnica u jednakom iznosu. 
Osim obaveznog izdvajanja sredstava iz Europskog socijalnog fonda za potporu mladima, svaka će zemlja članica EU morati izdvojiti i najmanje 20% sredstava iz Europskog socijalnog fonda za potporu mjerama socijalnog uključivanja. Europski socijalni fond provoditi će se od strane predstavnika vlasti, socijalnih partnera i tijela koja predstavljaju civilno društvo na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. 


Slika: Google Images