Europski zeleni plan: Komisija predložila novu strategiju za zaštitu i obnovu šuma u EU-u

Search form

Europski zeleni plan: Komisija predložila novu strategiju za zaštitu i obnovu šuma u EU-u

Europska komisija je donijela novu strategiju Europske unije za šume do 2030., ključna inicijativa Europskog zelenog plana koja se temelji na strategiji EU-a za biološku raznolikost do 2030. godine. 
Strategija obuhvaća paket mjera koje su predložene radi smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. i postizanje klimatske neutralnosti u EU-u do 2050. 
Također pomaže EU-u da ostvari plan poboljšanja uklanjanja ugljika prirodnim putem u skladu sa Zakonom o klimi. 
Strategijom za šume nastoji se osigurati multifunkcionalnost šuma EU-a zajedničkim rješavanjem problema u području socijalnih, gospodarskih i okolišnih aspekata te se naglašava ključna uloga šumara. 
Šume su ključni saveznik u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti. 
Prikupljaju ugljik i pomažu nam smanjiti utjecaj klimatskih promjena, primjerice hlađenjem gradova, zaštitom od velikih poplava i smanjenjem posljedica suše. 
Više o temi moguće je pronaći na poveznici. Slika: Google Images