Evaluacija EU programa namijenjenog zdravlju za razdoblje 2007.-2013.

Search form

Evaluacija EU programa namijenjenog zdravlju za razdoblje 2007.-2013.

U programskom razdoblju od 2007. do 2013. godine, Europska unija provodila je program namijenjen financiranju projekata u području zdravstva koji se ujedno koristio i za poticanje razvoja i olakšavanje provedbe zdravstvene politike Unije. Programom je financirano rješavanje problema u području zdravstva kao i prepoznavanje i širenje dobre prakse temeljene na podacima i dokazima vezanima za zdravstveni sektor. Kako bi se ocjenila uspješnost rada Programa, provedena je nezavisna ex post evaluacija u kojoj je potvrđena važnost ovog programa, osobito u pogledu potpore zdravstvenoj politici  i nacionalnim prioritetima zemalja Europske unije. 
Evaluacija je pokazala kako je primjena programa omogućila napredak u podržavanju razvoja brojnih važnih područja politike kao što su politike u pogledu rijetkih bolesti, razvoja pripravnosti i jačanja kapaciteta za prekogranične zdravstvene prijetnje. Također, evaluacija je ukazala na područja u kojima je moguć napredak, primjerice povezivanje s postojećim zdravstvenim inicijativama, izrada planova za održivo praćenje mjera u zdravstvu i predlaganje novih zdravstvenih politika.
Novi program kojim Europska unija financira provedbu projekata u sektoru zdravstva već je na snazi, a više o njemu saznajte na: http://www.europski-fondovi.eu/program/zdravlje-za-rast-2014-2020.  

Slika: Google Images