Financijski instrumenti – novi oblici financiranja investicija u sektoru poljoprivrede!

Search form

Financijski instrumenti – novi oblici financiranja investicija u sektoru poljoprivrede!

financijski instrumenti, ministarstvo poljoprivrede, msp
Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo za provođenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. poduzelo je aktivnosti u cilju osiguravanja povoljnijih kredita, zajmova i garancija za poljoprivrednike. Konkretnije, započela je provedba izrade ex-ante studije za financijske instrumente u području ruralnog razvoja. Ex-ante studija je glavni preduvjet za uvođenje financijskih instrumenata, a raditi će je stručnjaci Europske investicijske banke.

Financijski instrumenti su novi oblici financijske potpore kojima Europska unija želi ukloniti nedostatke u izvorima financiranja za krajnje korisnike a smisao im je poticanje gospodarstva olakšavanjem pristupa financiranju za korisnike te privlačenje drugih javnih i privatnih investitora.

U narednim mjesecima će se intenzivno raditi kako bi se temeljem stanja na tržištu i potreba korisnika dobili optimalni odgovori na sva relevantna pitanja.

Slika: Google Images
Izvor: ruralnirazvoj.hr