Fond solidarnosti EU-a: Komisija daje financijsku pomoć u iznosu od 823 milijuna eura za potres u Hrvatskoj, poplave u Poljskoj i krizu od koronavirusa

Search form

Fond solidarnosti EU-a: Komisija daje financijsku pomoć u iznosu od 823 milijuna eura za potres u Hrvatskoj, poplave u Poljskoj i krizu od koronavirusa

Europska komisija danas predlaže paket od 823 milijuna eura financijske potpore u okviru Fonda solidarnosti EU (EUSF) za pomoć u obnovi napora nakon potresa u Hrvatskoj i poplava u Poljskoj. 
Paket će također predviđati predujmove Njemačkoj, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj i Portugalu kao podršku tim zemljama u suočavanju sa hitnom zdravstvenom situacijom zbog koronavirusa. 

Povjerenica za koheziju i reforme, Elisa Ferreira, komentirala je: „Zahvaljujući Fondu solidarnosti EU-a, države članice i građani mogu dobiti potporu koja im je doista potrebna, bilo nakon prirodne katastrofe ili tijekom zdravstvene nužde. Danas imamo još jedan važan dokaz o tome što solidarnost EU zapravo znači, kao srce koje kuca u europskom projektu." 

Europski parlament i Vijeće sada će morati odobriti današnji prijedlog Komisije. Jednom kada se usvoji prijedlog Komisije, financijska pomoć može se isplatiti. EUSF od 2015. podržava države članice EU-a i zemlje pristupnice nudeći financijsku potporu nakon teških prirodnih katastrofa. Kao dio iznimnog odgovora EU-a na izbijanje koronavirusa, opseg EUSF-a proširen je tako da pokriva velike hitne slučajeve u javnom zdravstvu, a maksimalna razina predujma povećana je na 100 milijuna eura. Priopćenje za tisak dostupno je ovdje.


Slika: Google Images