Fotografski natječaj #NoCultureNoFuture

Search form

Fotografski natječaj #NoCultureNoFuture

Pozivamo vas da od 12. srpnja do 3. rujna na Instagramu podijelite sliku na kojoj se vidi kako naša kulturna baština pridonosi stvaranju sretnijih društava koja žive u miru. Napišite i kratak opis kojim ćete objasniti svoju sliku.

Na fotografiji označite EuropeAid i navedite oznaku #NoCultureNoFuture. Profil vam mora biti javan, a možete objaviti koliko god slika želite.

Pročitajte pravila u priloženom dokumentu da vam ne bi promaknuo koji korak.

Slika: Google Images