Globalni odgovor na koronavirus: EU podržala istraživanje cjepiva s dodatnih 100 milijuna eura

Search form

Globalni odgovor na koronavirus: EU podržala istraživanje cjepiva s dodatnih 100 milijuna eura

Komisija će sa 100 milijuna eura sufinancirati poziv Koalicije za inovacije u području pripravnosti za epidemije (CEPI) za potporu brzom razvoju cjepiva protiv koronavirusa. Potpora EU-a dio je obveza Komisije da uloži 1 milijardu eura u sklopu programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 u hitna istraživanja i inovacije za razvoj dijagnostičkih testova, lijekova, cjepiva i drugih preventivnih alata za suzbijanje širenja koronavirusa.
U odgovor na pandemiju koronavirusa, CEPI, koalicija uspostavljena 2017. za razvoj cjepiva za sprečavanje budućih epidemija, radi na brzom razvoju širokog portfelja najizglednijih kandidata za cjepivo protiv koronavirusa i osiguravanju proizvodnje u suradnji s partnerima iz industrije. Potporom CEPI-ja u okviru programa Obzor 2020 financirat će se istraživačke i inovacijske aktivnosti, ali ne i proizvodnja cjepiva.

Slika: Google Images