Građani će biti ključni sudionici Konferencije o budućnosti Europe

Search form

Građani će biti ključni sudionici Konferencije o budućnosti Europe

Zastupnici u Europskom parlamentu žele da građani budu u središtu rasprava o rješavanju unutarnjih i vanjskih izazova koji nisu bili predviđeni u vrijeme potpisivanja Ugovora iz Lisabona. Ljudi različitog podrijetla, predstavnici civilnog društva i dionici na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini moraju biti uključeni u transparentne, uključive i uravnotežene rasprave „odozdo prema gore“ kako bi se utvrdili prioriteti EU-a usklađeni s problemima građana.

Parlament predlaže osnivanje nekoliko tematskih Građanskih foruma, koji će se birati prema kriterijima o ravnopravnoj zastupljenosti i proporcionalnosti, te najmanja dva Foruma mladih, a svaki od njih sastojao bi se od 200-300 građana s najmanje tri predstavnika iz svake države članice. Predstavnici građana raspravljat će o zaključcima foruma sa zastupnicima EP-a, predstavnicima nacionalnih parlamenata, ministrima u Vijeću, potpredsjednicima Europske komisije te predstavnicima drugih europskih institucija, tijela i socijalnim partnerima na posebnoj plenarnoj sjednici o Konferenciji.

Slika: Google Images