Građani EU-a svjesniji svojih prava

Search form

Građani EU-a svjesniji svojih prava

Novo istraživanje Europske komisije pokazuje da je velika većina Europljana (njih 91 %) upoznata s pojmom „građanin Europske unije”. To je najviši postotak od 2007., a od 2015., kada je zabilježeno 87 %, u stalnom je porastu. Većina Europljana dobro je informirana o svojim biračkim pravima na nacionalnoj i europskoj razini. Europska komisija danas pokreće i javno savjetovanje o pravima građana EU-a.

Više informacija o samom istraživanju dostupno je ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu