Gradovima i općinama za izgradnju sortirnica na raspolaganju 350 milijuna kuna

Search form

Gradovima i općinama za izgradnju sortirnica na raspolaganju 350 milijuna kuna

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 350 milijuna kuna za financiranje izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

Sortirnice su jedan od važnih dijelova sustava gospodarenja otpadom, obzirom da se sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište. Time će se doprinijeti povećanju stope recikliranja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Postotak EU sufinanciranja projekata je maksimalno 85%, a najviši iznos koji se može dodijeliti po projektu je 50 milijuna kuna. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2020. godine, a maksimalno trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca.

Slika: Google Images
Izvor: mzoip.hr