Hrvatska se pridružila suradnji u e-zdravstvu radi pružanja personalizirane zdravstvene skrbi

Search form

Hrvatska se pridružila suradnji u e-zdravstvu radi pružanja personalizirane zdravstvene skrbi

Hrvatska je postala sedamnaesta zemlja EU-a koja je potpisala europsku Deklaraciju o prekograničnom povezivanju genomskih baza podataka.

Takvim se bazama podataka poboljšava znanje o bolestima i njihovo sprječavanje te se omogućuje personaliziranije liječenje, osobito u slučaju rijetkih bolesti, karcinoma i bolesti povezanih s mozgom.

Deklaracija je potpisana u Bruxellesu na sastanku kojim je pokrenuta provedba Deklaracije. Riječ je o sporazumu o suradnji među zemljama koje žele omogućiti siguran i ovlašten prekogranični pristup nacionalnim i regionalnim bazama genetskih podataka i drugih podataka vezanih uz zdravlje, uz poštovanje pravila EU-a o zaštiti podataka.

Zahvaljujući inicijativi o e-zdravstvu EU će zadržati svoj vodeći položaj u svijetu u području personalizirane medicine te nastaviti poticati znanstvene rezultate i industrijsku konkurentnost.

Slika: Google Images