Hrvatski korisnici uspješno osigurali sredstva za projekte iz programa Kreativna Europa

Search form

Hrvatski korisnici uspješno osigurali sredstva za projekte iz programa Kreativna Europa

Desk Kreativne Europe − Ured MEDIA, objavio je prve rezultate natječaja Potprograma MEDIA u okviru Programa Kreativna Europa. Sudjelujući i u novome Programu Kreativna Europa – Potprogramu MEDIA, hrvatski su korisnici uspješno nastavili tradiciju stjecanja financijskih potpora. Naime, na prvim rokovima natječaja za festivale, razvoj pojedinačnih projekata i selektivnu distribuciju osiguran je ukupan iznos od 198.200 eura. Na temelju rezultata prvoga roka natječaja za festivale (EAC/S32/2013) Hrvatska se, prema broju odobrenih festivala, nalazi na visokome trećem mjestu. Poduprta su četiri hrvatska filmska festivala sredstvima u ukupnom iznosu od 127.000 eura: 

  • Animafest Zagreb – 25.000 eura
  • Avvantura Festival Zadar – 20.000 eura
  • Motovun Film Festival – 41.000 eura
  • Zagreb Film Festival – 41.000 eura. 
U okviru prvoga roka natječaja za programe selektivne distribucije (EAC/S22/2014) hrvatski su distributeri stekli sredstva ukupnog iznosa od 41.200 eura: 

  • Discovery d.o.o. – 21.200 eura
  • 2I film d.o.o. – 8. 700 eura
  • M.R.T.N. MEDIA d.o.o. – 6.000 eura
  • Continental d.o.o. – 5.300 eura. 

Slika: Google Images