Info radionica u Vinkovcima za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“

Search form

Info radionica u Vinkovcima za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, info radionica
Info radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ (školska godina 2017. - 2018.) bit će organizirana 4. listopada 2017. godine u Vinkovcima, Velika županijska vijećnica, Glagoljaška 27. Predviđeno trajanje radionice je od 11:00 do 15:00 sati.

Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kao i  kriterijima natječaja te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata.

Broj sudionika na informativnoj radionici je ograničen te se može prijaviti po jedan predstavnik prijavitelja i po jedan predstavnik partnera. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 2. listopada 2017. do 12 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze, kao i radne materijale. 

Slika: Google Images