Informacije o Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Search form

Informacije o Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata, esi fondovi
Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova namijenjen je područjima jedinica lokalne samouprave I., II. i III. skupine te jedinicama područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti.

Osmišljen je kao potpora u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova te pridonosi ostvarenju strateških ciljeva politike regionalnog razvoja utvrđenih u „Strategiji razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine“.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu i svi potrebni obrasci za potencijalne podnositelje nalaze se na mrežnoj stranici županijskog Regionalnog koordinatora.

Slika: Google Images