Inicijativa DiscoverEU

Search form

Inicijativa DiscoverEU

U trećem krugu inicijative DiscoverEU zaprimljeno je gotovo 95 000 prijava mladih iz svih država članica EU-a. Dvotjedni rok za prijavu završio je 16. svibnja 2019. Odabrano je njih oko 20 000, na temelju kriterija za dodjelu i uzimajući u obzir kvote utvrđene za sve države članice EU-a.

Komisija do kraja ove godine planira pokrenuti novi krug prijava, u kojem će se dodijeliti još 20 000 putnih propusnica.

Slika: Google Images