Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza; privremena obustava poziva

Search form

Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza; privremena obustava poziva

Uzimajući u obzir iznos zatražene bespovratne potpore zaprimljenih projektnih prijedloga koji premašuje raspoloživa bespovratna sredstva na trajno otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“ referentne oznake KK.03.2.2.04, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava prijavitelje o privremenoj obustavi poziva od 28. lipnja (16:00:00 sati) do 26. srpnja (16:00:00 sati) 2019. godine.

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće. Prijave zaprimljene do obustave bit će upućene u daljnji postupak dodjele.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje.

Slika: Google Images