Inovacijski vaučeri za MSP-ove; dodijeljeni vaučeri

Search form

Inovacijski vaučeri za MSP-ove; dodijeljeni vaučeri

Na stranici strukturnifondovi.hr objavljen je popis Korinsika kojima su u sklopu Poziva Inovacijski vaučeri za MSP-ove dodijeljeni vaučeri za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.
Podsjećamo, predmet poziva bio je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
Popis subjekata dostupan je na poveznici.

Slika: Google Images