Integracija dugotrajno nezaposlenih na tržište rada

Search form

Integracija dugotrajno nezaposlenih na tržište rada

Europska komisija traži vaše mišljenje o mjerama predloženim za rješavanje dugotrajne nezaposlenosti.

Prije dvije godine Vijeće je usvojilo Preporuku s ciljem da se podupre vraćanje 11 milijuna dugotrajno nezaposlenih na tržište rada. Od tada je broj dugotrajno nezaposlenih smanjen na 8 milijuna, a u tijeku su i brojne akcije.

Prošlog je tjedna Komisija pokrenula javne konzultacije kako bi prikupila mišljenja različitih čimbenika - od javnih vlasti i pružatelja usluga zapošljavanja i socijalnih usluga, do organizacija civilnog društva i pojedinaca - o tome kako razviti podršku dugotrajno nezaposlenim osobama. Rezultati će biti ugrađeni u izvješće Komisije Vijeću o akcijama koje su poduzete kao odgovor na Preporuku.

Slika: Google Images