Interaktivna e-knjiga - "Connecting cultures, connected citizens"

Search form

Interaktivna e-knjiga - "Connecting cultures, connected citizens"

Interact je nedavno objavio konačnu verziju svoje e-knjige "Povezivanje kultura, povezani građani". E-knjiga ima interaktivne poveznice i značajke koje će vam omogućiti da surfate sadržajem, ali i pristup informacijama o daljnjim projektima. 

E-knjiga službeno će biti predstavljena na kick-off radionici, organiziranoj u sklopu EURegionsWeek 10. listopada 2018.

Slika: Google Images