Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku; raspored informativnih radionica

Search form

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku; raspored informativnih radionica

MSP, radionice
Informativna i edukacijska radionica sukladno Pozivu Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku održat će se u  Zagrebu 10. kolovoza 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78.

Prijavu na radionicu možete poslati na: programiranje@mingo.hr s naznakom „Radionica Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“.

Slika: Google Images