Interreg Dunav – poziv na informativni dan i najava 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Search form

Interreg Dunav – poziv na informativni dan i najava 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa Dunav, organizira informativni dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. 

Projektne prijave će se zaprimati u dvije faze te će prva faza (poziv na dostavu iskaza interesa) biti otvorena u siječnju 2019. godine. Za prijavu će biti otvorena tri tematska područja koja uključuju: inovacije, zaštitu okoliša i kulturne baštine, promet i energiju, s mogućnošću otvaranja i četvrtog tematskog područja koje uključuje dobro upravljanje. 

Informativni dan će se održati 29. siječnja 2019. godine s početkom u 10:30 sati u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22 u Zagrebu.  
Za sudjelovanje je potrebno ispuniti Prijavni obrazac

Slika: Google Images