Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. – objavljen je ciljani 4. rok za projekte u području sigurnosti i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti

Search form

Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. – objavljen je ciljani 4. rok za projekte u području sigurnosti i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti

Objavljen je ciljani 4. rok za dostavu projektnih prijedloga za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti (Prioritetna os 3, Investicijski prioritet 11). 
Rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru 4. roka istječe 12.10.2021. u 12:00 sati. 
U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. (PS SI-HR) do sada je odobreno 38 projekata ukupne vrijednosti ugovora od cca. 43 mil EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). 
PS SI-HR sufinancira aktivnosti unutar tri prioritetne osi. 
U sklopu prioritetne osi 1 “Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima” do sada su odobrena 4 strateška projekta u ukupnoj vrijednosti od cca. 10 mil EUR iz EFRR-a. 
Nadalje, 26 projekata ukupne vrijednosti cca. 28 mil EUR iz EFRR-a odobreno je u sklopu Prioritetne osi 2 “Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa” dok je u sklopu prioritetne osi 3 „Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja“ odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti od cca. 5 mil EUR iz EFRR-a. 
Unatoč činjenici da PS SI-HR uspješno slijedi postavljeni okvir uspješnosti programa suradnje te ostvaruje sve postavljene programske pokazatelje, na razini rezultata koje države članice trebaju postići uz potporu Unije i indikativnih aktivnosti, područje prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti nije pokriveno dok je područje sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) nedovoljno zastupljeno (Prioritetna os 3, Investicijski prioritet 11). 
U skladu s odlukom 5.2 donesenom na 11. sastanku Odbora za praćenje, dana 15.07.2021. objavljuje se ciljani četvrti poziv za dostavu projektnih prijedloga na mrežnoj stranici programa. 
Rok je otvoren za projektne prijedloge s treće prioritetne osi “Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja”, koja će obuhvaćati područje prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti ili područje sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje). 
Rok za podnošenje projektnih prijedloga istječe 12.10.2021. u 12:00 sati.

Otvoreni poziv i natječajna dokumentacija nalazi se na linku. 


Slika: Google Images