“Interreg Volunteer Youth” (IVY)

Search form

“Interreg Volunteer Youth” (IVY)

Inicijativa “Interreg Volunteer Youth” (IVY) mladim Europljanima u dobi od 18 do 30 godina nudi mogućnost volontiranja u programima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje te povezanim projektima. Inicijativa je usmjerena ka uključivanju mladih volontera u aktivnosti podupiranja, promicanja i izvještavanja o konkretnim postignućima Interreg programa i projekata. Više informacija o samoj prijavi i sadržaju programa saznajte ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: Interreg Slovenija-Hrvatska