InvestEU: Program EU-a za poticanje ulaganja

Search form

InvestEU: Program EU-a za poticanje ulaganja

Europski parlament je odobrio pravila o programu InvestEU za razdoblje 2021.-2027.
Program se nadovezuje na Europski fond za strateška ulaganja, koji je 2015. uspostavljen kao temelj Junckerova plana za mobilizaciju javnih i privatnih ulaganja u Europi. Novi program objedinjuje financijske instrumente za potporu ulaganjima ključnim za gospodarski rast, kojim se uspostavlja jamstvo EU-a u iznosu od oko 26,2 milijarde eura. Glavni investicijski partner i dalje će biti Europska investicijska banka, ali nacionalne razvojne banke u državama članicama EU-a i međunarodne financijske institucije također će imati izravan pristup jamstvu EU-a. Podržavanjem projekata koji će privući mnoge druge ulagače u okviru programa InvestEU želi se mobilizirati više od 372 milijarde eura ulaganja diljem EU-a, čime bi se doprinijelo oporavku i dugoročnim prioritetima EU-a.

Više informacija pronađite na poveznici.

Slika: Google images