Istraživanje na razini EU-a pokazalo je da Europljani podupiru pokretanje Konferencije o budućnosti Europe

Search form

Istraživanje na razini EU-a pokazalo je da Europljani podupiru pokretanje Konferencije o budućnosti Europe

Europski parlament i Europska komisija danas objavljuju prvo istraživanje Eurobarometra koje su te dvije institucije naručile zajednički. Posebno istraživanje Eurobarometra o budućnosti Europe provedeno je od 22. listopada do 20. studenoga 2020. u 27 država članica EU-a. Posebno istraživanje Eurobarometra br. 500 „Budućnost Europe” (EB94.1) provedeno je od 22. listopada do 20. studenoga 2020. u 27 država članica EU-a, a naručili su ga Europska komisija i Europski parlament. Proveden je uživo i dopunjen internetskim intervjuima, kada je to bilo nužno zbog pandemije. Ukupno je provedeno oko 27 034 intervjua.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images