ITU – Revitalizacija brownfield lokacija; pitanja i odgovori

Search form

ITU – Revitalizacija brownfield lokacija; pitanja i odgovori

Objavljen je treći set pitanja i odgovora u okviru poziva ITU – Revitalizacija brownfield lokacija. Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Podsjetimo, cilj Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomske isplative investicije.

Slika: Google Images