Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u europsko je realno gospodarstvo uloženo 405 milijardi eura

Search form

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u europsko je realno gospodarstvo uloženo 405 milijardi eura

Do listopada 2018. gotovo dvije trećine proračuna europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. raspodijeljene su za konkretne projekte. Do kraja 2017. milijun je poduzeća, uključujući 74 000 novoosnovanih poduzeća, primilo potporu za proširenje, inovacije, izradu novih proizvoda i stvaranje radnih mjesta. Sveukupno je za potporu EU-a odabrano 1,7 milijuna investicijskih projekata diljem Europe, uz 2,7 milijuna korisnika programa ruralnog razvoja

Europski strukturni i investicijski fondovi u cijeloj su Europi pridonijeli da zacijele ožiljci gospodarske i financijske krize. Do kraja 2017. je 15,3 milijuna ljudi, dvostruko više nego godinu prije, primilo potporu u pronalasku posla ili razvijanju novih vještina. Bolje zdravstvene usluge sada će biti dostupne za 42,5 milijuna građana. 

Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images