Izazovi u pripremi i provedbi EU projekata

Search form

Izazovi u pripremi i provedbi EU projekata

safu, e brošura
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi Posredničkog tijela razine 2 u sustavu EU fondova nastoji prevenirati potencijalne poteškoće u provedbi na samom početku iste, organizirajući edukativne sadržaje za korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na kojima se korisnike prije svega detaljno upoznaje s pravnim odredbama ugovora te im se skreće pozornost na odredbe kojih se moraju pridržavati.

Priprema i provedba projekta nije jednostavan proces, već aktivnost koja sa sobom donosi mnoge izazove i na strani nositelja projekta i na strani institucija koje u tome sudjeluju. Kako bi pomogli korisnicima da jednostavnije i ispravno provode svoje projekte, SAFU je izradio e-brošuru Korak po korak koju možete pogledati i preuzeti ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: safu.hr