Izdane odluke o prihvatljivosti korisnicima drugog natječaja za tip operacije 4.3.3.

Search form

Izdane odluke o prihvatljivosti korisnicima drugog natječaja za tip operacije 4.3.3.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je izdala 15 Odluka o prihvatljivosti korisnicima iz drugog natječaja za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupna vrijednost ovih investicija iz Programa ruralnog razvoja iznosi 43.104.420,02 kuna. Intenzitet javne potpore po korisniku iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova, s tim da najniža vrijednost potpore iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura. Korisnici operacije su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave.

Konačnu rang listu za operaciju 4.3.3. pogledajte ovdje.

Slika: Google Images