Izdavanje suglasnosti za prijavu projekata na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu RH na natječaje koji se financiraju iz fondova i Programa EU

Search form

Izdavanje suglasnosti za prijavu projekata na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu RH na natječaje koji se financiraju iz fondova i Programa EU

Ministarstvo poljoprivrede prema članku 71. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18) izdaje suglasnost za prijavu projekata na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaje koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije. Uz zahtjev koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede za izdavanje suglasnosti nužno je priložiti naziv, obrazloženje i sažetak projekta koji se planira prijaviti na natječaj.

Za više informacija slobodno pošaljite upit na e-mail adresu: sumarstvo@mps.hr.

Slika: Google Images