“Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”; obavijest

Search form

“Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”; obavijest

Skrećemo pozornost da na omotnici/paketu kojim se predaje papirnata verzija dokumentacije na Javni poziv – iskaz interesa, mora biti naveden puni naziv i adresa NP-a, te također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje dokumentacije (sat/minuta/sekunda).

Papirnata verzija dokumentacije predaje se u zatvorenoj omotnici/paketu isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na sljedeću adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10000 Zagreb

S naznakama:

“Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira – izgradnja pristupnih mreža“

“Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava“

(referentni broj: KK.02.1.1.01)

Pri slanju preporučene poštanske pošiljke potrebno je zatražiti potvrdu primitka s datumom i vremenom predaje (sat/minuta/sekunda).

U slučaju osobne dostave, omotnica/paket se predaje putem urudžbenog zapisnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb. Dostavljač će pri predaji omotnice/paketa dobiti od djelatnika zaduženog za urudžbeni zapisnik potvrdu primitka s potpisom, datumom i vremenom predaje (sat/minuta/sekunda).

Krajnji rok za dostavu iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom je do 15. srpnja 2019. godine u 12:00:00 sati. 

Slika: Google Images