Izmjena dokumentacije i dodatna pitanja i odgovori u okviru poziva "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv"

Search form

Izmjena dokumentacije i dodatna pitanja i odgovori u okviru poziva "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv"

U okviru ograničenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv" objavljena je izmjena pojedinih dijelova prijavne dokumentacije te je objavljen dodatan dokument s pitanjima i odgovorima potencijalnih prijavitelja na natječaj i ostalih zainteresiranih strana. Izmjene dokumentacije odnose se na dokumente Upute za prijavitelje i Prilog 2 Posebni uvjeti.
Na Poziv se mogu prijaviti samo unaprijed odabrani prijavitelji čiji su projekti uvršteni na Indikativnu listu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem javnog poziva na dostavu prijedloga ˝Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020.˝. Poziv se fokusira na razvoj sve projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i daljnju provedbu infrastrukturnih projekata vezanih za istraživanje, razvoj i inovacije koji neposredno ostvaruju specifični cilj Prioriteta 2, Mjere 2.2 Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. 

 
Slika: Google Images