Izmjenjena natječajna dokumentacija u ICT natječaju iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Search form

Izmjenjena natječajna dokumentacija u ICT natječaju iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U sklopu natječaja Ministarstva poduzetništva i obrta pod nazivom "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" koji je otvoren iz Europskog fonda za regionalni razvoj, izmijenjeni su natječajna dokumentacija i rok za početak prijave na natječaj. 

Izmjene su provedene u dokumentima vezanima za: 

  1. Upute za prijavitelje – su izmijenjene i ispravljene kako slijedi u ovom dokumentu
  2. Obrazac 4. Skupna izjava – je izmijenjen i ispravljen kako slijedi u ovom dokumentu
  3. Obrazac 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – je izmijenjen i ispravljen kako slijedi u ovom dokumentu
  4. Obrazac 6. Kontrolna lista za prijavitelje – je izmijenjen i ispravljen kako slijedi u ovom dokumentu
  5. Prilog 3. Kriteriji (registracija, administrativna provjera, odabir, prihvatljivost) – je izmijenjen i ispravljen kako slijedi u ovom dokumentu 
Radi navedenih izmjena, prijave na natječaj zaprimati će se od 29. travnja 2014. 


Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/primjena-informacijske-i-ko...
Slika: Google Images