Izvješće o ex-post evaluaciji programa Kohezijske politike u razdoblju 2007.-2013.

Search form

Izvješće o ex-post evaluaciji programa Kohezijske politike u razdoblju 2007.-2013.

Opća uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) objavila je studiju u kojoj se analizira utjecaj programa Kohezijske politike u razdoblju 2007.-2013. na sektor malog i srednjeg poduzetništva. Dokument sadrži detaljnu analizu i pregled snaga i slabosti Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF-a) i Kohezijskog fonda (CF) čija su sredstva jednim dijelom namijenjena financiranju projekata malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na pomoć sredstava ovog fonda u borbi protiv ekonomske krize. Temeljem sličnih stručnih izvješća, nastojat će se u postojećoj financijskoj perspektivi sredstva Kohezijske politike kvalitetnije planirati i dodijeliti korisnicima. 


Slika: Google Images