Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Search form

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Nacrt Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik je otvoren 21.listopada 2015.godine, a očekivana objava izvješća je bila 4.prosinca 2015.godine. 

Pravilnik se sastoji od sljedećih poglavlja: 
  • opće odredbe;
  • vrsta potpore,korisnici,projekti/operacije i uvjeti prihvatljivosti;
  • opći uvjeti,opći troškovi i kriteriji odabira;
  • zahtjev za potporu,postupak obrade i donošenje odluka i sklapanje ugovora;
  • zahtjev za isplatu,postupak obrade i donošenje odluke;
  • kontrola na terenu;
  • povrat sredstava,prigovori i stupanje na snagu. 
Slika: Google images