Jačanje socijalne dimenzije EU-a

Search form

Jačanje socijalne dimenzije EU-a

U usporedbi s ostatkom svijeta, Europa ima najviše razine socijalne zaštite te se najbolje rangira kada su u pitanju kvaliteta života i socijalna pomoć. Unatoč tome, suočava se s brojnim izazovima. Učinci ekonomske krize i dalje su osjetni u mnogim državama članicama i iako se situacija poboljšala te se stope nezaposlenosti smanjuju u svima, razlike su prisutne diljem EU-a.

Europska unija je razvila svoju socijalnu dimenziju kroz europski proces integracije zbog čega je došlo do razvoja niza instrumenata u socijalnom sektoru. To uključuje europske zakone, sredstva i alate za bolje praćenje i koordinaciju nacionalnih politika. Također se države članice potiču na dijeljenje najboljih praksi u pitanjima kao što su socijalna uključenost, siromaštvo te mirovine.

Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images