Jačanje vladavine prava na temelju bolje osviještenosti, godišnjeg ciklusa praćenja i učinkovitije provedbe

Search form

Jačanje vladavine prava na temelju bolje osviještenosti, godišnjeg ciklusa praćenja i učinkovitije provedbe

Komisija je, na temelju iskustava stečenih od 2014. i savjetovanja održanih od travnja ove godine, donijela odluku o nizu mjera za daljnje jačanje vladavine prava u Europi. Komisija se tijekom proteklih pet godina morala suočiti s nizom izazova povezanih s vladavinom prava u Europskoj uniji. Europski projekt temelji se na kontinuiranom poštovanju vladavine prava. To je preduvjet da građani uživaju prava koja su im zajamčena pravom Unije i za uzajamno povjerenje među državama članicama.

Nedavno objavljeni rezultati istraživanja Eurobarometra o mišljenju javnosti pokazuju da više od 80% građana smatra da je vladavina prava vrlo važna i da ju je potrebno poboljšati. Većina građana (89%) smatra da je potrebno poštovati vladavinu prava u svim državama članicama EU-a.

Slika: Google Images