Jača suradnja u EU-u koristit će industriji

Search form

Jača suradnja u EU-u koristit će industriji

Parlament je 3. listopada podržao nova pravila o poticanju suradnje država članica u procjeni zdravstvenih tehnologija.

Nova pravila u procjeni zdravstvenih tehnologija (eng. Health Technology Assessement, HTA) imaju za cilj unaprjeđenje inovacija i povećanje konkurentnosti što pomaže u bržem dopiranju do pacijenata. Pravila će obuhvatiti nove lijekove i pojedine nove medicinske proizvode. 

Trenutno se, u svakoj zemlji članici, provodi procjena o pogodnostima svakog novog lijeka ili medicinskog proizvoda u odnosu na postojeće proizvode. Ovo ne samo da vodi dupliciranju napora i smanjenju efikasnosti, već također predstavlja priliku da se unaprijedi kvaliteta zdravstvenih tehnologija. Pravila će poboljšati pristup zdravstvenoj tehnologiji u smislu kvalitete i vremena.

Slika: Google Images