Javna nabava - nove vrijednosti europskih pragova

Search form

Javna nabava - nove vrijednosti europskih pragova

Europska komisija je na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2020. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). 

Novi pragovi koji će na snazi biti do 31.12.2021.:  
  1. Radovi: 5.350.000,00 EUR 
  2. Roba i usluge (tijela središnje državne uprave): 139.000,00 EUR 
  3. Roba i usluge (decentralizirani javni naručitelji): 214.000,00 EUR 
  4. Roba i usluge (sektorska direktiva 2014/25/EU i Direktiva 2009/81/EZ): 428.000,00 EUR 

Objavljena je i Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-370 od 31.10.2019.) u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova preračunate u kune. 


Slika: Google Images