Javni poziv MZOS

Search form

Javni poziv MZOS

U sklopu otvorenog Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekta za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je s ocjenjivanjem projektnih prijava pristiglih na rok 31. prosinca 2012. te je sukladno uvjetima navedenima u pozivu, na indikativnu listu projekata za novo programsko razdoblje 2014. - 2020. uvršteno dodatnih 5 projekata: jedan iz područja znanstvene infrastrukture te četiri iz područja obrazovne infrastrukture. Trenutno se na indikativnoj listi projektnih prijava pristiglih na rok 31. prosinca 2011. te 30. lipnja i 31. prosinca 2012. godine nalazi ukupno 20 projekata (abecednim redom).
Znanstvena infrastruktura:
• Centar kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak, Dječja bolnica Srebrnjak,
• Centar za napredne laserske tehnike, Institut za fiziku,
• Centar za translacijska istraživanja (TransMedRi), Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
• Hrvatski centar za napredne materijale i nanotehnologiju (C2AMN), Institut ''Ruđer Bošković'', Institut za fiziku i Sveučilište u Zagrebu,
• Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak HR-ZOO, Sveučilišni računski centar (SRCE) Sveučilišta u Zagrebu,
• Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu – O-ZIP, Institut ''Ruđer Bošković'',
• Tehnološki park Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije, Grad Varaždin.
Obrazovna infrastruktura – visoko obrazovanje:
• Akademski centar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,
• Dogradnja studentskog paviljona, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
• Društveno-kulturni centar na Kampusu Sveučilišta u Rijeci,
• Izgradnja studentskog doma Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku,
• Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci,
• Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, II. faza,
• Sveučilišni kampus Varaždin, Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu,
• Rekonstrukcija i prenamjena objekta Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Međimursko veleučilište u Čakovcu,
• III faza razvoja i obnove Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku.
Obrazovana infrastruktura – strukovno obrazovanje:
• Dogradnja i rekonstrukcija 3 srednjih škola u Daruvaru, Tehnička škola Daruvar,
• Izgradnja učeničkog doma u Virovitici, Virovitičko-podravska županija,
• Poligon za nastavu poljoprivrednih zanimanja, Srednja škola Bedekovčina,
• Rekonstrukcija i dogradnja srednje škole, Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje.
Svrha Javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga je identifikacija projekata iz područja znanstveno-istraživačke, tehnološke i obrazovne infrastrukture, čija bi se realizacija mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u okviru strateških ciljeva i prioriteta Operativnog programa za regionalnu konkurentnost. Javni poziv stalno je otvoren, s rokovima dostave dva puta godišnje, prilikom kojih se vrednuju pristigli prijedlozi te ažurira indikativna lista projekata. Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2013.
Izvor: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12345&sec=1933
Slika: google images