JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu (III. krug)

Search form

JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu (III. krug)

U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva. Sredstva su namijenjena provedbi programa/projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično.

Udruge i ustanove koje se javljaju na Javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga ili ustanova, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane zakonom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina.

Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnom obrascu koji se kao i upute za prijavu mogu preuzeti u nadležnom upravnom tijelu Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br.2 ili na internetskoj stranici Grada Knina.

Rok za podnošenje prijava je 1. studenog 2018. godine. 

Slika: Google Images
Izvor: mrrfeu.hr