Javni poziv za iskazivanje financijske podrške u sklopu programa LIFE 2014.-2020.

Search form

Javni poziv za iskazivanje financijske podrške u sklopu programa LIFE 2014.-2020.


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načela financijske podrške "tradicionalnim" projektima iz Programa LIFE 2014.-2020.

LIFE je program Europske Unije kojim se želi osigurati razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove u očuvanju prirode, biološke raznolikosti, gospodarenju otpadom, upravljanju resursima, ublažavanju klimatskih promjena. 

Prijavitelji mogu biti: javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije.

Rok za dostavu zahtjeva za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva, a završava:

  • za projekte iz potprograma Klima do 17. kolovoza 2016.
  • za projekte iz potprograma Okoliš: Okoliš i učinkovitost resursa do 22. kolovoza 2016.; Priroda i biološka raznolikost do 25. kolovoza 2016.; Upravljanje okolišem i informacije do 25. kolovoza 2016.

Slika: Google Images