Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na Program LIFE

Search form

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na Program LIFE

life program, sufinanciranje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini. Kroz Program LIFE sufinanciraju se projekti usmjereni na konkretne mjere i postizanje značajnih rezultata radi poboljšanja stanja okoliša, prirode i klime.

Odabrani projekti kroz Program LIFE sufinanciraju se u iznosu do 55% prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60%, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75% sufinanciranja.

Slika: Google Images
Izvor: mzoip.hr