Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Search form

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. 

Pravo podnošenja zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta imaju: 
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images
Izvor: mrrfeu.hr