Javni poziv za vanjske ocjenjivače projektnih prijava unutar natječaja iz Europskog socijalnog fonda

Search form

Javni poziv za vanjske ocjenjivače projektnih prijava unutar natječaja iz Europskog socijalnog fonda

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za vanjske ocjenjivače projektnih prijava unutar otvorenog Poziva na dostavu prijedloga "Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom potrebama tržišta rada – faza II" u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Vanjskim ocjenjivačem se smatra stručnjak/inja koji/a zadovolji sve kriterije ovog Poziva, a kojeg/u Ministarstvo odabere za provedbu procjene prijava u okviru navedenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. 

Opći uvjeti:  

  • Izvrsno poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu
  • Napredno znanje rada na osobnom računalu
  • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
  • Dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa vezanih uz područje objavljenog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za koji je potrebno izvršiti procjenu prijava 
Kvalifikacije: 

  • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova
Opće profesionalno iskustvo: 

  • Najmanje 2 godine radnog iskustva u području odgoja i obrazovanja 
Specifično profesionalno iskustvo:

  • Radno iskustvo u ustanovama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • Iskustvo u pripremi, ocjenjivanju, upravljanju, provedbi ili praćenju projekata koji su financirani iz vanjskih sredstava 
Zadaće stručnjaka koji će biti odabrani kao vanjski ocjenjivači u okviru ovog Poziva uključuju: 

  • Procjenu prijava sukladno zadanim uputama
  • Prezentiranje rezultata provedene procjene Odboru za odabir projekata 
Krajnji rok za slanje prijava jest 1. srpnja 2014. do 16h.

Slika: Google Images